آشنایی با دعا و متون ادعیه: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۰ آوریل ۲۰۲۴

‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۲۸ آوریل ۲۰۲۳

‏۲۹ مارس ۲۰۲۳

‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

‏۲ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۲

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲