صلاة الجمعة

  از ویکی‌نور
  صلاة الجمعة (فقهها‘فضائلها‘فلسفتها)
  صلاة الجمعة
  پدیدآورانموسوی، سید یاسین (نویسنده)
  ناشردارالبهجه
  مکان نشربیروت - لبنان
  سال نشر1426 ق
  چاپ3
  موضوعنماز جمعه
  زبانعربی
  تعداد جلد1

  صلاة الجمعة تألیف آیت‌الله سید یاسین موسوی، مباحث اين كتاب بر محور (احکام ,فضائل وفلسفه نماز جمعه) نوشته شده و بیشتر فتوای علمای عصر حاضر مبنا قرار گرفته‌اند.

  عناوين

  سرفصل‌هاى مطالب كتاب عبارتند از: فضیلت نماز جمعه، فلسفه وجود نماز جمعه، علت نام گذاری روز جمعه، آرای فقها درخصوص وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه، ملاک نماز جمعه، احکام مخصوص نماز جمعه.

  تألیف و چاپ

  مطالب كتاب در سال 1426 قمرى در بغداد تألیف كتاب به پايان رسيده است. چاپ چهارم كتاب در سال 1431 قمرى توسط انتشارات دارالبهجه در شهر بیروت انجام شده است.

  وابسته‌ها