پیدایش و سیر تصوف (چند مقاله)

  از ویکی‌نور
  پیدایش و سیر تصوف (چند مقاله)
  پیدایش و سیر تصوف (چند مقاله)
  پدیدآوراننیکلسون، رینولد الین (نويسنده) معین، محمدباقر (مترجم)
  ناشرتوس
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشرسده13
  چاپ1
  موضوعتصوف - تاریخ - تصوف
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  پیدایش و سیر تصوف نوشته رینولد الین نیکلسون (1868-1945م (خاورشناس و اسلام‌شناس انگلیسی، شارح و مترجم آثار عرفانی فارسی و اسلامی به زبان انگلیسی و مصحّح و مفسر بزرگ مثنوی معنوی‌ است. این اثر چهار مقاله در باب تصوف اسلامی است.

  نیکلسون در چهار گفتار به موضوع‌های تاریخ تصوف، زهد اسلامی و صوفیانه، صوفیان و هدف تصوف اسلامی پرداخته است. ترجمۀ متن این اثر را محمدباقر معین از روی ترجمۀ عربی «ابوالعلاء عفیفی»، تصوف‌شناس بزرگ عرب انجام داده است. عفیفی شاگرد و همکار «نیکلسون» بوده است. ترجمۀ حاشیه‌ها، تعلیقه‌ها و مرجع‌های بحث را یکی از دوستان مترجم انجام داده است.[۱]

  عفیفی در مقدمۀ این مقاله‌ها به کارهای خاورشناسانی همچون ثولاک، دُزی،ماسینیون، گلدتسیهر و ادوارد براون در موضوع «تصوف اسلامی» اشاره کرده است.[۲]سپس، نگاه ویژه‌ای به نیکلسون و کار او در این موضوع افکنده است؛ او پژوهش نیکلسون را در «مفهوم شخصیت در تصوف»، از باریک‌ترین و دشوارترین و مهمترین مبحث‌های پژوهشی وی می‌داند[۳]عفیفی به تحقیق‎های نیکلسون در باره منصور حلاج، محمد غزالی و مولوی نیز اشاره‌ای کرده است.‏[۴]

  نیکلسون در گفتار نخست، نگرش تاریخی در بنیاد و سیر تصوف دارد.[۵]گفتار دوم در موضوع «زهد در اسلام» است که در پنج بخش تنظیم شده است: «مقدمه: تعالیم پیامبر، محمد(ص)»، «زهد در صدر اسلام و زهد صوفیانه»، «سیر زهد در قرون میانه: (نظام خلوت‌نشینی و زاویه‌ها و رباط‌ها...)، (شیوه‌های زهد)»، «زهد فلسفی» و «شیوه‌های صوفیه (دراویش)».[۶]

  گفتار سوم دربارۀ «متصوفان اسلامی» با مباحث «اشتقاق و معنی واژۀ صوفی»، «پیدایش و سیر نخستین تصوف»، «شریعت، طریقت و حقیقت»، «خدا، انسان و جهان» و «شعر صوفیانه» است.[۷]

  گفتار چهارم در باره «هدف تصوف اسلامی» است.[۸] نیکلسون خواسته است پاره‌ای از اصطلاح‌هایی (مانند فنا و بقا) را که صوفیان بر سبیل مجاز، برای دلالت بر حالت «اتصال به خدا» به کار می‌برند، شرح دهد.[۹]عفیفی (مترجم عربی) هشتاد سطر از این گفتار را ترجمه نکرده است؛ چراکه به گمان او، نیکلسون اصطلاح‌هایی را در برابر فنا و بقا به کار برده و توضیح داده است که زیادی بوده‌اند. [۱۰]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه مترجم فارسی، ص 8-7
  2. ر.ک: مقدمه مترجم عربی، ص 12و14و15
  3. ر.ک: همان، ص 29
  4. ر.ک: همان، ص 35-33
  5. ر.ک: متن کتاب، ص 41
  6. ر.ک: همان، ص 102-101
  7. ر.ک: همان، ص 143و157و170و175
  8. ر.ک: همان، ص 195
  9. ر.ک: همان، ص199- 198
  10. ر.ک: همان، ص 212

  منابع مقاله

  1. مقدمه مترجم فارسی
  2. مقدمه مترجم عربی
  3. متن کتاب.

  وابسته‌ها