وفيات (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    وفيات ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:
    • الوافي بالوفياتتأليف صلاح‌الدين خليل بن ايبك صفدى، فرهنگ‌نامه‌اى با بيش از 14000 ترجمه از عهد اسلامى تا زمان نویسنده (اواسط قرن هشتم) است كه سبب شهرت نویسنده خود و به تعبيرى، بزرگ‌ترين فرهنگ‌نامه عام تاريخى است.