همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو

  از ویکی‌نور
  همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو
  همع الهوامع شرح جمع الجوامع في النحو
  پدیدآورانسیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌‌بکر (نویسنده) عنایه، احمد عزو (محقق)
  عنوان‌های دیگرشرح جمع الجوامع فی النحو
  ناشردار إحياء التراث العربي
  مکان نشربیروت - لبنان
  سال نشر1431 ق
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد3
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  همع الهوامع شرح جمع الجوامع فى النحو اثر جلال‌الدين عبدالرحمن بن كمال ابى‌بكر سيوطى (849-911ق) شرحى است بر كتاب «جمع الجوامع» كه درباره علم نحو نوشته شده است.

  محقق كتاب، شيخ احمد عزو عناية، فهارس مفيدى بر كتاب افزوده است.

  كتاب داراى دو مقدمه از محقق و مؤلف در اشاره به روش شرح و دسته‌بندى مطالب و محتويات آن مى‌باشد. در ابتداى كتاب، شرح حال سيوطى ذكر شده است.

  روش شارح بدين صورت است كه در ابتدا، عبارتى از كتاب را با قلمى مجزى آورده و در زير آن با قلم متفاوت ديگرى، به شرح عبارات پرداخته است.

  در پاورقى‌ها، بيشتر به ذكر منابع و توضيح برخى كلمات و عبارات متن، پرداخته شده است.

  فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى همان جلد آمده است.

  منابع مقاله

  مقدمه و متن كتاب.

  وابسته‌ها