مکتب حدیثی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    مکتب حدیثی ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • مکتب حدیثی قم، اثر محمدرضا جباری، شناخت و تحلیلی است از مکتب حدیثی قم، از آغاز قرن پنجم هجری و ویژگی‌های آن. آنچه باعث اهمیت کتاب می‌شود، این است که شناخت و تحلیل مکتب حدیثی شیعه، یکی از مباحث مهم و ضروری در موضوعات مربوط به تاریخ و رجال می‌باشد و مکتب حدیثی قم، با داشتن ویژگی‌هایی، از دیگر مکاتب حدیثی شیعه، متمایز است


    • مکتب‌های حدیثی نوشته محمدحسن ربانی(1343ش) است. این کتاب فرایند چگونگی تدوین حدیث را از آغاز تا اکنون به ضمیمۀ ویژگی‌های مکتب‌های حدیثی، سرآمدان هریک از آن‌ها و تفاوتشان را با یکدیگر بررسی کرده است.    • حوزه‌ها و مکاتب حدیثی نوشته مهدی مهریزی (متولد مشهد 1341ش)، درسنامه‌ای شامل 16 جلسه برای دانشجویان دانشکده مجازی علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث است که در آن 3 جریان‌ حدیثی (نصّ‌گرایی، عقل‌گرایی و باطن‌گرایی) و 9 حوزه‌ حدیثی (مدینه، قم، بغداد، کوفه، ری، حلّه، اصفهان، مغاربه (قیروان) و اندلس (قرطبه)) بررسی و شناسانده شده است.