مجالس (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    مجالس ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • مجالس سخنان و لطایف و اشارات یکی از صوفیان و شاعران دوره دوم ایلخانی، به نام جلال‌الدین عبدالحمید عتیقی تبریزی در سده هفتم و هشتم هجری است که یکی از مریدان ایشان به نام ابوالمجد تبریزی از سال 712 تا 718ق، برخی از سخنان او را یادداشت کرده و در سال 723ق در سفینه تبریز درج کرده است.