علم الحدیث (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    علم الحدیث، عنوانی برای هر یک از کتاب‌های ذیل است:

    • علم الحديث، اثر كاظم مديرشانه‌چى، كتابى است پيرامون علم حديث، تشخيص احاديث مجعول و اصطلاحات رايج در حديث‌شناسى، كه به زبان فارسى نگارش شده است. نویسنده، اولين مقدمه را در سال 1344ش بر كتاب نوشته است.