شوشتری (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    شوشتری ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • قاضى سید نورالله شوشترى (۹۵۶ - ۱۰۱۹)، معروف به قاضی نورالله شوشتری یا شهید ثالث، فقیه اصولی، متکلم جدلی، محدث رجالی و شاعر و عالم شیعه عهد صفویه بود. وی در هند به شهادت رسید. دو اثر مشهور او یکی کتاب مجالس المومنین با موضوع سرگذشت‌نامه علما و دیگری احقاق الحق در موضوع اثبات حقانیت شیعه است.

    • محمدتقى شوشترى (1282-1374ش)، معروف به محقق شوشتری، و علامه تستری، فقیه، رجالی، حدیث‌پژوه، شارح نهج‌البلاغه