سفرنامۀ ابن حوقل: ايران در صورة الارض

  از ویکی‌نور
  سفرنامه ابن حوقل: ايران‌ در «صورة‌ الارض»
  سفرنامۀ ابن حوقل: ايران در صورة الارض
  پدیدآورانابن حوقل، محمد بن حوقل (نویسنده) شعار، جعفر (مترجم)
  عنوان‌های دیگرسفرنامه ابن حوقل
  ناشرمؤسسه انتشارات امير کبير
  مکان نشرايران - تهران
  سال نشر1366ش.
  چاپدوم
  موضوعجغرافيا - متون قديمي تا قرن 14

  ايران - جغرافيا - متون قديمي تا قرن 14

  کشورهاي اسلامي - جغرافيا - متون قديمي تا قرن 14
  زبانفارسي
  کد کنگره

  سفرنامۀ ابن حوقل: ايران در صورة الارض ترجمۀ بخش مربوط به ايران از كتاب صورة الارض اثر ابن حوقل جغرافي‌دان و رحّاله قرن چهارم هجرى و در زمره آثار جغرافياى اسلامى است.

  ترجمه و توضيح این اثر توسط جعفر شعار انجام شده است.

  كتاب سيزده فصل دارد و هرفصل به يكى از نواحى ايران به اين شرح اختصاص دارد: درياى فارس، مداين، خوزستان، فارس، كرمان، ارمينيه و آذربايجان و ارّان، جبال،ديلم و طبرستان، درياى خزر، بيابان خراسان و فارس، سيستان،خراسان و ماوراء النهر.

  مؤلف در تأليف خويش، علاوه بر استفاده از ديگر كتب جغرافيا، از مشهودات خود فراوان سود جسته و در هرفصل، علاوه بر توصيف شهرها و ديه‌ها و رودها و كوه‌ها و قلاع مهم آن ناحيه،اطلاعات سودمندى در باب وقايع تاريخى و بويژه اجتماعى و نيز اطلاعات مفصلى درباب مذاهب و عقايد اقليتهاى ولايات ايران به دست داده است.

  كتاب بيست نقشه جغرافيايى دارد كه يازده نقشه، قديمى و برگرفته از متن عربى است و نه نقشه برگرفته ازكتاب لسترنج، جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خلافت شرقى، است.در پايان، علاوه برحواشى و تعليقات مترجم كه بالغ بر هفتاد صفحه است، فهرست‌هاى متعدد از جمله فهرست لغات فارسى آمده است.[۱]

  پانویس

  1. ر.ک: روغنی، شهره، ص124

  منابع مقاله

  روغنی، شهره، کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1382ش

  وابسته‌ها