ترجمه و متن کتاب الفکوک

  از ویکی‌نور
  ترجمه و متن کتاب الفکوک
  ترجمه و متن کتاب الفکوک
  پدیدآورانصدرالدین قونیوی، محمد بن اسحاق (نويسنده) خواجوی، محمد (تصحيح و تنظيم)
  ناشرمولی
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1371ش
  چاپ1
  شابک-
  زبانعربی - فارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  1300 /الف2 ف602 283 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  ترجمه و متن کتاب الفکوک یاکلید اسرار فصوص الحكم، عنوان ترجمه فارسی کتابی است که محمد خواجوی در یک جلد از کتاب فکوک الفصوص صدرالدین قونوی انجام داده است. خواجوی در این اثر، علاوه بر ترجمه، به تصحیح و افزودن یک مقدمه و تعلیقاتی بر آن نیز دست زده است.

  از جمله کارهایی که مترجم کتاب کرده این است که اختلاف نسخ را در زیر صفحه متذکر شده، حواشی را هم در ذیل صفحات خودش آورده است و آیات قرآن عزیز را مشخص نموده است. او این ترجمه را نیز مانند دیگر ترجمه‌هایش در چارچوب متن - بدون کم و یا زیادی – به انجام رسانده است و اصطلاحات را بیشتر، از شرح اصطلاحات شیخ عبدالرزاق کاشانی و یا از کتاب تعریفات جرجانی ترجمه کرده و در ذیل صفحات آورده است و برخی را هم از کتاب‌های دیگر و یا دیگر آثار خودش آورده و در این موارد، به آن تذکر داده است[۱].

  چون این کتاب، کتابی درسی و از مبانی بلند عرفانی بوده و فهمش بدون تدریس استاد مشکل، مترجم حاضر به ترجمه آن نبوده و با اصرار ناشر به‌منظور زنده ماندن این متن که هشت قرن در زیر غبار مدفون شده بوده و هیچ تصحیح انتقادی نه از طرف ایرانیان و نه عرب‌ها و نه مستشرقان، از آن نشده بوده، این کار را پذیرفته است. برای اینکه فهم حقایق متن، آسان‌تر شود، مترجم حواشی و زیرنویس‌هایی به آن افزوده و چون باز هم متن مشکل بوده، ناگزیر، چهارده اصل از اصول عرفان را که در فهم کتاب دخالت داشته از مقدمه جامی بر «أشعة اللمعات» عراقی و مقدمه قیصری بر «فصوص الحكم» ابن عربی تلخیص و ترجمه کرده و در آغاز ترجمه کتاب گذاشته است تا مبتدی – ولی وارد به اصطلاحات - را مفید باشد. درهرحال این کتاب را باید نزد استاد متضلع در این فن خواند. مترجم به‌منظور تسهیل تطبیق متن با ترجمه، در هر دو قسمت ترجمه و متن، پاراگراف‌ها را با تعیین شماره هر پاراگراف در هر فک مشخص کرده است؛ مثلا پاراگراف هشتم از فک چهاردهم به‌صورت 8/14 آمده است[۲].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه مترجم بر کتاب، صفحه دوازده
  2. ر.ک: همان

  منابع مقاله

  مقدمه مترجم بر کتاب.

  وابسته‌ها