تبریزی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    اتبریزی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:
    • غلامحسين تبريزى (۱۲۶۰-۱۳۵۹ش)، معروف به «شيخ غلامحسين ترك»، و «عبدخدایی»، عالم ربانی، از مبارزین عليه نظام شاهنشاهى


    • راضى بن محمدحسین نجفى (1285-1367ش)، مشهور به شيخ راضى نجفى تبريزى مکنی به ابومحمدون، و ملقب به رضی‌الدین، از علماى بزرگ معاصر بود.


    • جواد تبریزی (1305-1385)، معروف به میرزا جواد تبریزی، از مراجع بزرگ تقلید معاصر