بين التصوف و التشيع (دار التعارف للمطبوعات)

  از ویکی‌نور
  بين التصوف و التشيع
  بين التصوف و التشيع (دار التعارف للمطبوعات)
  پدیدآورانحسنی، سید هاشم معروف (نویسنده)
  ناشردار التعارف للمطبوعات
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1427ق. = 2006م.
  چاپچاپ یکم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏/ح5ب9 / 281/2 BP

  بين التصوف و التشيع، نوشته هاشم معروف حسنی (۱۹۱۹-۱۹۸۴م)، از عالمان و قاضیان شیعی لبنان، در موضوع عقاید و خاستگاه تصوف و تشیع است.

  این کتاب به توضیح پیرامون مذهب تشیع، تاریخ و اصول و خاستگاه آن پرداخته است و تصوف و خاستگاه آن و همچنین عقاید صوفیه و باورهای فکری آنان و شطحیاتشان را مورد بررسی قرار داده است. نویسند اثر تلاش کرده است تا با تکیه بر مصادر و منابع مستند اسلامی و صوفی و غیره، مقارنه‌ای میان عقاید و باورهای صوفیان و باورهای شیعیان در موضوعات دینی انجام دهد تا از این رهگذر شکاف عمیق میان آن دو را در تمام موضوعات مطرح‌شده در کتاب به اثبات رساند[۱].

  نویسنده هدف خود را از نگارش این اثر، دفاع از تشیع در مقابل جریانی دانسته است که تلاش دارد تا خاستگاه تصوف و عقاید و باورهای سره و ناسره‌اش را به مذهب تشیع و امامان آن ربط دهد تا از این رهگذر چهره این مذهب و پیروان آن را تخریب نماید. در حقیقت این اثر در نقد کتاب «الصله بین التصوف و التشیع» کامل مصطفی شیبی به نگارش درآمده است[۲].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه ناشر، ص11
  2. ر.ک: مقدمه نویسنده، ص13-16

  منابع مقاله

  مقدمه‌های ناشر و نویسنده.

  وابسته‌ها