الصواعق الإلهية في الرد علی الوهابية

  از ویکی‌نور
  الصواعق الإلهیة فی الرد علی الوهابیة
  الصواعق الإلهية في الرد علی الوهابية
  پدیدآوراننجدی، سلیمان بن عبدالوهاب (نویسنده)
  ناشر[بی نا]
  مکان نشر[بی جا] -
  سال نشر1412 ق
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية، اثر شيخ سليمان بن عبدالوهاب نجدي؛ تأليف قرن سيزدهم به زبان عربی و با انگیزه ردّ افكار و عقائد انحرافی برادرش محمد بن عبدالوهاب به رشته تحرير در آمده است.

  ساختار و گزارش محتوا

  كتاب حاضر «الصواعق الالهية» بدون هر گونه فهرستی از محتويات كتاب، و يا مقدمه، پيش‌گفتار و توضيحي ابتدایی و يا شرح حالي از مؤلف و غيره، متن كتاب آغاز گرديده و بدون هر گونه عنوان اصلی و فرعی و يا فصل و بخش بندی در متن كتاب به پایان رسيده است.

  نویسنده در آغاز اثر خويش با اشاره به برخی از اصول اعتقادي اصولی اسلام از جمله توحيد و نبوت و معاد كه از اعتقادات مورد اتفاق تمامي فرق و مذاهب اسلامی است و ارائه تعريفی صحيح از آن زمينه ورود به مباحث تكفيري برادرش را آماده ساخته و آنگاه پس از اشاره به ضرورت وجود امر به معروف و نهي از منكر در شريعت اسلام كه الهام گرفته از آيات قرآنی است قصد و نيت خود را نيز از پرداختن به نقد افكار برادرش عمل به همين فريضه الهي و توصيه قرآنی دانسته و سپس وارد نقد افكار محمد بن عبدالوهاب شده است.

  او در ابتدا به یکی از اساسی‌ترين اشكالات برادرش در موضوع توحيد و شرك و تعريف صحيحي از اين موضوع پرداخته و سپس در موضوعاتی؛ همچون: نذر و ذبح كه اگر مسلم انیاين گونه اعمال را برای غير خدا و يا به قصد ريا و غيره انجام دهد را مورد بررسی قرار داده و حكم آن را از نظر كفر و يا شرك بودن آن بيان داشته است.

  آنگاه به موضوع مسح و تبرک به قبور و برداشتن تربت از آن اماكن پرداخته كه آيا با انجام چنين كاری میتوان، لقب كافر به کسی داد؟ و نيز سيره نبوي را در فرآيند كافر دانستن افراد بيان ساخته است. و در همين راستا برخورد اميرالمؤمنين(ع) را در برخورد با خوارج كه در برابر آن حضرت شمشير كشيده و به جنگ و قتال با وي پرداختند و برخورد شديدي را كه آن حضرت با آنان داشت را مثال زده و اين نكته را يادآور شده است كه با تمام اين تفاصيل اميرالمؤمنين(ع) خوارج را كافر نخواند.

  موارد ديگری كه از سوي نویسنده كتاب مورد بررسی قرار گرفته است به اين شرح است:

  موضوع خلق قرآن و يا قدمت آن؛ موضوع مجبور و يا مختار بودن انسان؛ انكار و يا اعتقاد به شفاعت رسول خدا(ص) در قيامت؛ بحث حضور و يا عدم حضور خداوند در عرش و نشستن بر روي كرسي عرش الهي؛ تكفيرهایی كه از سوي فرقه‌ها و مذاهب مختلف اهل سنت نسبت به يكديگر داشته‌اند و آنگاه در ادامه دلايلي را كه در عدم صحت نسبت كفر دادن به کسی كه در اين‌گونه اعتقاد نظر خلاف داشته باشد را بيان نموده است.

  همچنين سليمان بن عبدالوهاب در كتاب خود دلايلي را مستقلاً برای اثبات بر باطل بودن مذهب برادرش محمد بيان داشته و به خوبی وارد اين مباحث گشته كه از خبرويت و آگاهي و تسلط كافي وي از مباحث اسلامی خبر میدهد و برای اثبات ادعای خود در هر يك از مباحث از روايات صحيح بخاري و مسلم و ديگر روايات صحاح و غير صحاح و اقوال بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت استفاده و به آنها استدلال نموده و به اين شكل كتاب خود را به پایان رسانده است.

  نسخه‌شناسی

  نسخه حاضر به شكل چاپ افست و به صورت وقف خالصانه (بدون درخواست حفظ حقوق قانونیبرای ناشر) و بدون هر گونه مشخصات و شناسنامه‌ای كه بتواند گويای مشخصات چاپ باشد، به همراه سه عنوان كتاب ديگر در يك مجلد و در قطع وزيري بدون هر گونه تصحيح و پاورقیبه چاپ رسيده كه هر چهار عنوان كتاب در صدد بيان کیفیت ظهور وهابيت در كشور عربستان سعودي و گمراهی‌های آشكار آنان است.

  كتاب اولین بار توسط محمد رشيد افندي در سال 1888م مطابق با 1306ق در عراق به چاپ رسيده است.


  وابسته‌ها