الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة (کتانی)

  از ویکی‌نور
  الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة(کتانی، محمد بن جعفر)
  الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة (کتانی)
  پدیدآورانکتانی، محمد بن جعفر (نويسنده) کتانی، محمد منتصر (مصحح)
  ناشردار البشائر الإسلامیة
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1414ق - 1993م
  چاپ5
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  1414 /الف5ک2 7835 Z
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، اثر محمد بن جعفر کتانی (متوفی 1345ق)، کتابی است در معرفی مشهورترین کتاب‌ها و آثار نگاشته‌شده در زمینه علوم حدیث و شرح حال برخی از معروف‌ترین بزرگان و علمایی که در این رشته، دست به نگارش آثار زده‌اند. این کتاب ارزشمند، با تحقیق و مقدمات محمد منتصر بن محمد زمزمی بن محمد بن جعفر کتانی، منتشر گردیده است.

  اثر حاضر در میان کتب علوم حدیث و محدثین، مانند کتاب «الفهرست» ابن ندیم می‌باشد در میان سایر کتب. در این کتاب، به معرفی هزاروچهارصد کتاب، از معروف‌ترین کتب علوم حدیث پرداخته شده و نزدیک به ششصد ترجمه و شرح حال از بزرگان علوم حدیث و مشاهیر این علم، در آن ذکر شده است. این کتاب همچنین دربردارنده نزدیک به دویست کتاب از علمای معروف و مشهور اندلس و مغرب بوده و نزدیک به شصت ترجمه و شرح حال از محدثین اندلس و مغرب را می‌توان در آن یافت[۱].

  از جمله ویژگی‌های کتاب این است که در آن، در ذکر علمای حدیث در مشرق و مغرب بلاد اسلامی و شرح حال آنها، به ذکر کنیه، القاب، شهرت و تاریخ وفات آنها پرداخته شده و کتاب‌ها و آثار ایشان، معرفی گردیده است[۲].

  این اثر، ترجمه و شرح حال و آثار محدثین از قرن دوم تا چهاردهم هجری را، به شرح زیر، در خود جای داده است:

  1. قرن دوم: شانزده محدث؛
  2. قرن سوم: صدوبیست‌ویک محدث؛
  3. قرن چهارم: صدوپانزده محدث؛
  4. قرن پنجم: هفتادوپنج محدث؛
  5. قرن ششم: چهل‌ودو محدث؛
  6. قرن هفتم: چهل‌وشش محدث؛
  7. قرن هشتم: سی‌وهشت محدث؛
  8. قرن نهم: سی محدث؛
  9. قرن دهم: نوزده محدث؛
  10. قرن یازدهم: یازده محدث؛
  11. قرن دوازدهم: چهارده محدث؛
  12. قرن سیزدهم: هفت محدث؛
  13. قرن چهاردهم: چهار محدث[۳].

  محقق کتاب در مقدمه‌ای که به ابتدای آن افزوده، این اثر را کتابی منحصربه‌فرد معرفی کرده که نه قبل از آن مثل آن نوشته شده و نه بعد از آن، کتابی شبیه آن، به رشته تحریر درآمده است. وی در این مقدمه، ضمن اشاره به برخی از خصایص و ویژگی‌های کتاب، به شرح حال مفصل نویسنده آن، پرداخته است[۴].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه محقق، ص7
  2. ر.ک: همان
  3. ر.ک: همان، ص7-8
  4. ر.ک: همان، ص8

  منابع مقاله

  مقدمه محقق.


  وابسته‌ها