الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة

  از ویکی‌نور
  الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة
  الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة
  پدیدآورانکتانی، محمد بن جعفر (نويسنده)
  ناشرمکتبة الکلیات الأزهریة
  مکان نشرمصر - قاهره
  سال نشر13سده
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  BP 115/ک۲ر۵
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، نوشته محمد بن جعفر کتانی (1274-1345ق) فقیه و محدث و مورخ در علوم حدیث است.

  نوشتار حاضر مشتمل بر معرفی نگارش‌های پیرامون سنت - اعم از حدیثی و غیر حدیثی - مشهور همراه با ذکر مشخصات هریک از نوشته‌های یادشده، اعم از نام نویسنده و ذکر وفات نویسنده یا گردآورنده و... در راستای دانش‌افزایی، به دانش‌پژوهان در این زمینه است که به‌صورت اجمالی و مختصر تدوین شده است[۱].

  نویسنده در آغاز به بیان اهمیت و تاریخچه‌ای مختصر از حدیث پرداخته و در ادامه به امهات کتب حدیث، مانند: کتب بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی... اشاره کرده، سپس به کتب ائمه اربعه اهل سنت پرداخته است. کتب سنن، مانند دارمی، بیهقی، ماردینی و کتب سنت (نوشته‌هایی که به عمل به سنت ترغیب می‌نمایند)، کتب مرتب‌شده برحسب ابواب فقهی، کتاب‌های نگارش‌شده در ابواب مخصوص، کتاب‌های مرتبط با آداب، اخلاق و موعظه، تفسیر، مصاحف و قرائات، ناسخ و منسوخ، نگارش‌های مربوط به احادیث قدسی، احادیث مسلسل، احادیث مرسل، اجزای حدیثی، کتب فوائد، کتب مختص به شمائل، سیره و مغازی، نوشته‌هایی در ارتباط با احادیث برخی شیوخ، جمع طرق برخی از احادیث، روات برخی از ائمه حدیث یا احادیث غریب آنها، مؤتلف و مختلف و متشابه، اسماء و کنیه‌ها، اسناد و متون مبهم، همچنین کتب انساب، تراجم صحابه، تاریخ افراد و زندگی‌نامه آنها، طبقات و نوشته‌های پیرامون مشیخه‌ها، علل حدیث، ضعفا، ثقات یا هردو، اختلاف حدیث، امالی، آداب روایت و نوشته‌های در باب تصوف و طریقه‌ها و برخی دیگر از نوشته‌ها، مطالب کتاب را تشکیل داده است.

  پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص3

  منابع مقاله

  متن کتاب.
  وابسته‌ها