امالی (ابهام‌ زدایی)

  از ویکی‌نور
  (تغییرمسیر از الأمالي)

  ألامالی: امالى، جمع املا است و در اصطلاح، كتابى را گويند كه استاد تقرير كند و شاگردان بنويسند. این لفظ ممکن است بر یکی از عناوین زیر اشاره داشته باشد:  • امالی شيخ صدوق اثر ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن موسى بن بابويه قمى، معروف به شيخ صدوق، از جمله كتبى است كه حاوى روايات و مباحثی در عرصه‌هاى مختلف اخلاقى، نقل فضايل اهل‌بيت(ع)، مسائل تاريخى، اجتماعى و... مى‌باشد.
  • الأمالی (یحیی بن حسین) نوشته یکی از علمای زیدی مذهب مشتمل بر احاديثى با مضمون اعتقادى و اخلاقى از ديدگاه زيدى


  • امالی (ترجمه سلطانی) اثر محمد بن على بن بابويه مشهور به شيخ صدوق، كتابى روايى است كه توسط محمدعلى سلطانى به فارسی سليس و روان ترجمه و در دو جلد منتشر شده است.


  • أمالي احمد بن عيسی یکی از مشهورترین کتب زیدیه و مجموعه روایات احمد بن عیسی (متوفی 247ق) به قلم امام زیدیه محمد بن منصور مرادی کوفی (متوفی 290ق) است. از این اثر با عنوان «العلوم» یا «بدائع الأنوار في محاسن الآثار» نیز یاد شده است. علی بن اسماعیل بن عبدالله مؤید صنعانی، این کتاب را تحقیق کرده و بر آن شرحی نوشته و نام «رَأب الصَدْع» را برای آن برگزیده است.