ابن بزاز، توکل بن اسماعیل

  از ویکی‌نور
  ابن‌ بزاز، توکل بن اسماعیل
  نام ابن‌ بزاز، توکل بن اسماعیل
  نام‌های دیگر اب‍ن‌ال‍ب‍زاز، ت‍وک‍ل ب‍ن اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

  ت‍وک‍ل‍ی‌، ت‍وک‍ل ب‍ن اس‍م‍اع‍ی‍ل

  دروی‍ش ت‍وک‍ل ب‍ن اس‍م‍اع‍ی‍ل ت‍وک‍ل‍ی‌

  نام پدر اسماعیل
  متولد زنده در 759ق
  محل تولد
  رحلت 759 ق یا 1358 م
  اساتید
  برخی آثار صفوة الصفا در ترجمه احوال و اقوال و كرامات شیخ صفی‌الدین اسحق اردبیلی
  کد مؤلف AUTHORCODE03773AUTHORCODE

  ابن بَزّاز، پسر اسماعيل بن حاجى محمد اردبيلى (زنده در 759ق1358/م)، از دراویش توكلى بود.

  نام ابن بزاز

  نام وى را توكل و توكلى ذكر كرده‌اند.

  ابن بزاز مرید فرزند شیخ صفی‌الدین

  از زندگانى وى اطلاعى در دست نيست، فقط مى‌دانيم كه از مريدان شيخ صدرالدين موسى، پسر و جانشين شيخ صفى‌الدين اردبيلى بوده است.

  آثار

  او کتاب با ارزش «اسس المواهب السنبة في المناقب الصفویة» را كه بيشتر به «صفوة الصفا» شهرت دارد، در حالات، سخنان، مناقب و كرامات شيخ صفى‌الدين تأليف كرده است. تألیف این کتاب، سال بعد از وفات شيخ صفى‌الدين اردبيلى مى‌باشد. تألیف ديگر وى، «كشف القلوب» نام دارد كه درباره اعتقادات صوفيان نوشته شده است.[۱].

  پانویس


  منابع مقاله

  موحد، صمد، دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، چاپ دوم، 1374


  وابسته‌ها