إثبات صدور الحدیث بین منهجي نقد السند و نقد المتن

  از ویکی‌نور
  إثبات صدور الحدیث بین منهجي نقد السند و نقد المتن
  إثبات صدور الحدیث بین منهجي نقد السند و نقد المتن
  پدیدآورانمطر، علی حسن (نويسنده)
  ناشرناظرين
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1430ق - 2009م
  چاپ1
  شابک978-964-8465-72-3
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ه۲الف۲ 109 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  إثبات صدور الحديث بين منهجي نقد الحديث و نقد المتن، اثری از علی حسن مطر هاشمی (معاصر) در علوم حدیث است.

  نوشتار حاضر به بحث پیرامون اثبات صدور یا عدم صدور روایات آحاد از معصومان(ع) و بررسی روش‌ها و رویکردهایی که دستیابی به این هدف را تضمین می‌کند، پرداخته است[۱].

  نویسنده هدف از بحث در این نوشتار را بیان ابعاد دو روش و رویکرد نقد روایات مظنون (که عبارت از نقد سند و نقد متن است) و اصولی که بحث بر آنها استوار است و همچنین نتیجه حاصل از آن اصول و مشخص نمودن دیدگاه خود در خصوص هریک از دو رویکرد مذکور، دانسته است[۲].

  مباحث کتاب در یک تمهید و چهار فصل و یک خاتمه تنظیم شده است. در تمهید به بیان معانی لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان بحث، نظیر: حدیث، سند، متن، نقد و منهج پرداخته شده است. در فصل اول، از پدیده وضع حدیث، خطا و اشتباه راویان و تلاش‌های مسلمانان در جهت محافظت از حدیث، سخن به میان آمده است. فصل دوم، به روش نقد سند اختصاص یافته و از چند جهت به آن پرداخته شده است. قاعده قبول یا رد روایات مظنون، تقسیم روایات بر اساس ویژگی‌های سند و نقاط ضعف چهارگانه در روش نقد سند و... جهات مورد بحث این فصل است. فصل سوم، به روش نقد متن اختصاص یافته و از تفاوت میان روش نقد سند و متن از جهت بنیان‌ها و نتایج و همچنین تفاوت میان دو قاعده عقلایی و شرعی از جهت یادشده سخن به میان آمده است. در فصل چهارم، به مشخص کردن دیدگاه خود راجع به دو روش پرداخته شده است و خاتمه اثر به بیان نتایج بحث اختصاص یافته است[۳].

  پانویس

  1. ر.ک: كلمة الباحث، ص8
  2. رک: همان، ص8-9
  3. ر.ک: همان، ص9-10

  منابع مقاله

  كلمة الباحث.


  وابسته‌ها