آداب المريدين و بيان الكسب

  از ویکی‌نور
  آداب المریدین و بیان الکسب
  آداب المريدين و بيان الكسب
  پدیدآورانحکیم ترمذی، محمد بن علی (نویسنده) برکة، عبدالفتاح عبدالله (مصحح و مقدمه‌نویس)
  ناشرمطبعة السعادة
  مکان نشر[بی جا] - [بی جا]
  سال نشر[--13]
  چاپچاپ یکم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره

  آداب المريدين و بيان الكسب، نوشته محمد بن علی بن حسن حکیم ترمذی (م حدود 320ق)، از علمای حدیث، اصول دین و از فقهای حنفیه و مشاهیر صوفیه، در موضوع تصوف و عرفان است که توسط عبدالفتاح عبدالله برکه تحقیق شده است. این کتاب شامل دو رساله از مجموعه رسائل حکیم ترمذی است. نخست، رساله آداب المریدین است. این رساله چهارمین رساله از اثر خطی متعلق به نویسنده است که در کتابخانه ظاهریه موجود است. این رساله با نام المسائل التی سأله أهل سرخس عنها نیز شناخته شده است که این امر سبب اشتباه محققین در متفاوت انگاشتن این رساله‌ها شده است[۱]. مطالب این رساله که در حقیقت پاسخ به برخی پرسش‌های مردم سرخس از نویسنده است، عمدتا پیرامون مسائلی چون اراده، مرید، معنای ولایت، عقل مؤمن، وسوسه، مراقبت و جهاد نفس و... می‌باشد. ضمن اینکه مطالب دیگری نیز که بیشتر شبیه به اعتراضاتی بر نظرات حکیم ترمذی به شکل سؤال در خصوص زهد در دنیا و مسائل مربوط به حساب و عمل است در این رساله مطرح شده است[۲]. نویسنده در این نوشته به تبیین اصولی که اراده و مجاهده نفس بر آنها بنا شده، به‌صورتی مختصر پرداخته است[۳]. دوم، رساله بیان الکسب است که سومین رساله از اثر خطی موجود از نویسنده در کتابخانه ظاهریه است[۴]. نویسنده در این رساله به تبیین موضوع کسب پرداخته و درصدد بیان کیفیت رزق، رابطه رزق و کسب، رابطه طلب رزق با زهد و توکل، نگاه انبیا به موضوع کسب و رزق و سیره آنان در خصوص این موضوع برآمده است[۵].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص6-7
  2. رک: همان، ص10
  3. رک: همان، ص11 و 14
  4. رک: همان، ص121
  5. رک: همان، ص125

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها