آخوندی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    آخوندی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • محمد آخوندی (1289- 1384ش)، عالم انقلابی شیعی، بنیانگذار دارالكتب اسلامیه، اولین ناشر کتب دینی و مذهبی در ایران، از شاگردان آیت‌الله نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی بود.
    • مصطفى آخوندى (متولد 1337ش)، پژوهشگر، محقق، نویسنده، 15سال معاونت پژوهشی و مدیریت نظام دفاعی اسلام در کنار پژوهش و تحقیق در پژوهشگاه امام صادق(ع) قم، استاد برخی مراکز حوزوی و دانشگاهی