كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲

‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۳ مارس ۲۰۱۸

‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۸ اوت ۲۰۱۷

‏۲۸ مارس ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۲۱ مارس ۲۰۱۷

‏۱۲ مارس ۲۰۱۷

‏۱۱ مارس ۲۰۱۷

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲ نوامبر ۲۰۱۶

‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۸ مهٔ ۲۰۱۶