غدیریه؛ چگونه باید علی را بشناسیم؟: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۱ دسامبر ۲۰۲۲

‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۲

‏۲۰ آوریل ۲۰۲۲

‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۲

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۰

‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۹

‏۳ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۸ اوت ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۲۴ اوت ۲۰۱۸

‏۹ اوت ۲۰۱۸

‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۲۹ آوریل ۲۰۱۸

‏۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ اوت ۲۰۱۷

‏۲۰ اوت ۲۰۱۷

‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۲۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱ مهٔ ۲۰۱۷

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲ نوامبر ۲۰۱۶

‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۶

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

‏۹ مهٔ ۲۰۱۶