سفرنامه ابن بطوطه/ ترجمه: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۳

‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۱۱ آوریل ۲۰۲۲

‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۹ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۳ اوت ۲۰۱۹

‏۳ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۸

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۸ اوت ۲۰۱۸

‏۲۵ اوت ۲۰۱۸

‏۱۷ اوت ۲۰۱۸

‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۸

‏۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸

‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۷ اوت ۲۰۱۷

‏۱ اوت ۲۰۱۷

‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۷

‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۵ مارس ۲۰۱۷

‏۲۰ مارس ۲۰۱۷

‏۵ فوریهٔ ۲۰۱۷

‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۸ مهٔ ۲۰۱۶