رسالة الوسائط

رسالة الوسائط تألیف علامه طباطبايى، یکی از هفت رساله‌ای است که تحت عنوان الرسائل التوحيدية به چاپ رسیده است. اين رسائل توحيد را در ذات، اسماء، افعال اثبات نموده و ظهور توحيد در وسايط بين حق و موجودات و ظهور توحيد در مرآت اتم كه انسان است، تبيين مى‌نمايد.

الرسائل التوحیدیة
رسالة الوسائط
پدیدآورانطباطبایی، سید محمدحسین (نویسنده)
ناشرمؤسسة النعمان
مکان نشربیروت - لبنان
سال نشر1419 ق یا 1999 م
چاپ1
موضوعتوحید

خدا - نامها

فلسفه اسلامی
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BBR‎‏ ‎‏1392‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏5‎‏
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

اين رساله در 3 فصل و در دهه دوم صفر 1361 قمرى در تبريز نوشته شده است. موضوع رساله بحث از وسائط موجود بين مقام ربوبى و بين عالم طبيعت مى‌باشد.

علامه طباطبائى در اين رساله به بحث از عوالم كلى هستى پرداخته و روس اين عوالم را چهار عالم معرفى مى‌نمايد:

الف. عالم اسماء و صفات كه از آن به عالم لاهوت ياد مى‌كنند.

ب. عالم تجرد التام كه آن را عالم عقل و عالم روح و عالم جبروت مى‌نامند.

ج. عالم مثال كه از آن به عالم خيال و عالم مُثُل و عالم معلقات و عالم برزخ و عالم ملكوت اطلاق مى‌كنند.

د. عالم طبيعة كه از آن به عالم ناسوت ياد مى‌كنند.

او ارتباط اين عوالم را نسبت به هم متذكر شده و ادله و شواهد اين مطلب را از قرآن و روايات ذكر مى‌كند.

وابسته‌ها