اندیشه سیاسی امام خمینی(ره): تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۴ مهٔ ۲۰۲۴

‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴

‏۸ آوریل ۲۰۲۴

‏۱۳ مارس ۲۰۲۴

‏۱۲ مارس ۲۰۲۴

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۳

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۳

‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۳

‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۳