القواعد الکشفیة الموضحة لمعاني الصفات الإلهیة: تاریخچهٔ نسخه‌ها

برای نمایش هر یک از نسخه‌های زیر، بر روی تاریخ آن کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنما:تاریخچه صفحه و راهنما:خلاصه ویرایش را ببینید.
(فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی،  جز = ویرایش جزئی

‏۴ مهٔ ۲۰۲۴

‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴

‏۱۰ آوریل ۲۰۲۴

‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۴

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۳

‏۳۱ مهٔ ۲۰۲۳

‏۲۱ مارس ۲۰۲۳

‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۳

‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳