الحیاة، تألیف محمدرضا حکیمی (1314-1400ش)، محمد حکیمی (1318ش)، علی حکیمی (1332-1400ش)، مجموعه‌ای است علمی، پژوهشی، و تخصصی که در آن، تعالیم اسلام، بر پایه «قرآن کریم» و «حدیث شریف» گردآوری و تدوین گشته است. این گردآوری و تدوین به‌گونه‌ای انجام‌پذیرفته و شکل‌یافته و عنوان‌گذاری و فصل‌بندی شده است که راه یک زندگی آزاد و پیشرو را هم برای فرد و هم برای جامعه نشان دهد، زندگی برخاسته از متن «مذهب»، ارج نهنده به ماهیت والای «انسان» شناسنده واقعیت متحول «زمان» و گراینده به محتوای جدی «زندگی» و «حیات».

الحیاة
الحیاة
پدیدآورانحکیمی، محمدرضا (نویسنده)

حکیمی، محمد (نویسنده)

حکیمی، علی (نویسنده)
عنوان‌های دیگرالحیاة: موسوعة، اسلامیة، علمیة، موضوعیة، تخطط مناهج الحیاة الحرة الصاعدة، للفرد و المجتمع، و تدعو الی دعم نظام انسانی صالح، فی جمیع آفاق الارض
ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی
مکان نشرتهران
سال نشر1410-1408ق. = 1368-1367ش.
چاپیکم و پنجم
موضوعاحاديث شيعه - قرن 14
زبانعربی
تعداد جلد6
کد کنگره
‏ ‎‏/‎‏ح‎‏8‎‏ح‎‏9 / 136/9 BP
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

در این کتاب به چهار رکن عمده مدنظر بوده است:

 1. مذهب؛
 2. انسان؛
 3. زمان؛
 4. زندگی (حیات).

از «مذهب» نظر به «متن» آن بوده است؛ و از «انسان» به «ماهیت والا»ی او؛ و از«زمان»، به «واقعیت متحول» آن؛ و از «زندگی» به «محتوای جدی» آن[۱].

مؤلفان کوشیده‌اند تا با جستجوی آیات و احادیث، و دریافت موضوعی و مجموعی آنها، مسائل بشری و موضوعات حیات و آگاهی و تکلیف را مطرح سازند و پاسخ این مسائل را از دو منبع اصلی یاد شده، در چهارچوب یک دستگاه منسجم عرضه بدارند[۲].

با این توضیح می‌توان گفت: «الحیاة» مجموعه‌ای است دایرة المعارف گونه، منعکس کننده یک نظام فکری - عملی به دست آمده از متن اسلام، شام پاسخ به بسیاری از مسائل زندگی متحول انسانی بر پایه پیریزی حاکمیتی درست(ص17) حاوی حدود 3000 فصل و حاوی مسائل ذیل:

 1. مسائل حیات؛
 2. مسائل انسان؛
 3. مسائل شناخت؛
 4. مسائل علم؛
 5. مسائل هدایت؛
 6. مسائل تربیت؛
 7. مسائل تعلیم؛
 8. مسائل سیاست و حاکمیت؛
 9. مسائل اقتصاد؛
 10. مسائل عدالت اجتماعی؛
 11. مسائل اخلاق؛
 12. مسائل رازوری و عبادت؛
 13. مسائل کار و فعالیت؛
 14. مسائل هنر؛
 15. مسائل اصلاح؛
 16. مسائل جامعه؛
 17. مسائل فلسفه تاریخ؛
 18. مسائل تکامل انسانی؛
 19. مسائل تحول آفرینی و انقلاب؛
 20. مسائل دفاع و حماسه؛
 21. و...[۳].


متن کتاب تاکنون 6 جلد انتشار یافته است. جلد اول و دم شامل ده موضوع است و جلد سوم تا ششم درباره سیاست مالی و عدالت اقتصادی اسلام است، یعنی تبیین «مکتب اقتصاد اسلامی». عنوان بابهای کتاب به ترتیب چنین است: «شناخت و اصالت آن»، «عقیده و ایمان»، «عمل»، «امتیازهای جهان‌بینی الهی»، «اصول کلی رسالت پیامبران»، «قرآن»، «رهبران راستین و برخی از ویژگی‌های ایشان»، «عالمان، «ولایت و حکومت (فلسفه سیاسی)»، «حاکم اسلامی، تکالیف و مسؤولیتهای او»، «مدخلی بر تحقیق در اقتصاد اسلامی (خطوط کلی»، مدخلی بر تحقیق در اقتصاد اسلامی (اصول کلی)»[۴].

پانویس

 1. حکیمی، محمدرضا و همکاران، ج1، ص15-16
 2. همان، 16
 3. همان، ص19-20
 4. حکیمی، محمدرضا و همکاران، ج1، ص26، اسفندیاری، محمد، ص250

منابع مقاله

اسفندیاری، محمد، راه خورشیدی، نگاه معاصر، تهران، پنجم، 1401ش. حکیمی، محمدرضا و همکاران، ترجمه الحیاة، مترجم احمد آرام، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ سیزدهم، پاییز 1400.

وابسته‌ها