تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، رده:نام رده را وارد کنید). تغییرات مربوط به صفحات در فهرست پیگیری‌‌تان پررنگ هستند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۱۵ آذر ۱۴۰۱ ‏۰۴:۵۳
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۱۲ آذر ۱۴۰۱

 جز   ‏۰۱:۰۸  قبانچی، سید حسن تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'عليه السلام' به 'عليه‌السلام')
 جز   ‏۰۰:۴۰  حکیم، سید محمدباقر تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'عليهم السلام' به 'عليهم‌السلام')

‏۱۱ آذر ۱۴۰۱

     ‏۰۸:۴۰  الگو:مهدویت‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۳۴۹ [Mkheradmand110‏ (۵×)]
     
‏۰۸:۴۰ (کنونی | قبلی) +۶۵ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (سید یاسین موسوی )
     
‏۰۸:۳۷ (کنونی | قبلی) +۷۹ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ( على اصغر رضوانى)
     
‏۰۸:۲۹ (کنونی | قبلی) +۷۷ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (على‌اكبر مهدى‌پور)
     
‏۰۸:۲۵ (کنونی | قبلی) +۷۴ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (بررسی دعای ندبهسند دعاء الندبة •)
     
‏۰۸:۲۳ (کنونی | قبلی) +۵۴ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (با دعای ندبه در پگاه جمعه)
     ‏۰۱:۱۹  مطهری، مرتضی‏‏ ۹ تغییر تاریخچه +۲۲۵ [Hbaghizadeh‏ (۹×)]
     
‏۰۱:۱۹ (کنونی | قبلی) −۴۸ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     
‏۰۱:۱۰ (کنونی | قبلی) ۰ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     
‏۰۱:۰۷ (کنونی | قبلی) ۰ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     
‏۰۱:۰۵ (کنونی | قبلی) +۲۷ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     
‏۰۰:۵۹ (کنونی | قبلی) +۵۹ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     
‏۰۰:۴۲ (کنونی | قبلی) +۶۱ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     
‏۰۰:۴۱ (کنونی | قبلی) +۳۰ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     
‏۰۰:۳۶ (کنونی | قبلی) +۵۳ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)
     
‏۰۰:۳۴ (کنونی | قبلی) +۴۳ Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (←‏وابسته‌ها)