تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، رده:نام رده را وارد کنید). تغییرات مربوط به صفحات در فهرست پیگیری‌‌تان پررنگ هستند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳ ‏۲۱:۰۷
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳

     ‏۲۱:۴۸  الگو:مهدویت‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۹۲ [Mkheradmand110‏ (۵×)]
     
‏۲۱:۴۸ (کنونی | قبلی) +۳۴ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (المقنع في الغيبة)
     
‏۲۱:۴۰ (کنونی | قبلی) −۷۷ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (حذف تکرار)
     
‏۲۱:۳۷ (کنونی | قبلی) +۷۵ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (سيد‌ ‎مرتضى)
     
‏۲۱:۳۰ (کنونی | قبلی) −۱ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (+• امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام)
     
‏۲۱:۲۸ (کنونی | قبلی) +۶۱ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام)

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳

     ‏۲۰:۲۴  الگو:مهدویت‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۲۱ [Mkheradmand110‏ (۲×)]
     
‏۲۰:۲۴ (کنونی | قبلی) +۸۳ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها ( سید طیب موسوی جزایری)
     
‏۲۰:۱۵ (کنونی | قبلی) +۱۳۸ Mkheradmand110 بحث مشارکت‌ها (البراهين الإثنا عشر علی وجود الإمام الثاني عشر)
 جز   ‏۱۷:۴۱  مجلسی، محمدباقر تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۷:۳۳  نگرشی نوین بر تاریخ و علوم قرآنی تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 جز   ‏۱۷:۳۳  طباطبایی، فاطمه تفاوتتاریخچه Hbaghizadeh بحث مشارکت‌ها (جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳