دليل تحرير الوسيلة (أحكام الستر و النظر)

  از ویکی‌نور
  دلیل تحریر الوسیلة (احکام الستر و النظر)
  دليل تحرير الوسيلة (أحكام الستر و النظر)
  پدیدآورانسیفی مازندرانی، علی‌اکبر (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرتحریر الوسیله. برگزیده. شرح
  ناشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1417 ق
  چاپ1
  موضوعحجاب

  خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر

  فقه جعفری - رساله عملیه

  محرم و نامحرم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت‎‏30235‎‏ ‎‏1375‎‏الف
  نورلایبمطالعه و دانلود
  کد اتوماسیونAUTOMATIONCODE00813AUTOMATIONCODE

  دليل تحرير الوسيلة، أحكام الستر و النظرتأليف آیت‌الله شيخ على اكبر سيفى مازندرانى است كه در آن دلايل و مستندات فقهى كتاب «تحريرالوسيله» امام خمينى ارائه شده است.

  انگيزه تأليف

  ديدگاه‌هاى فقهى امام خمينى در مورد احكام پوشش و حجاب زنان و نگاه كردن به زن و رابطه زن و مرد و محرم و نامحرم كه در كتاب «تحريرالوسيله» به صورت فتوايى و توضيح‌المسائلى آمده است را به طور مبسوط شرح نموده و ادله و مستندات فقهى آن را بيان نمايد.

  ساختار

  در ابتدا متن تحريرالوسيله و در ذيل آن مستندات و مدارک فقهى هر مسئله ارائه گرديده و شيوه آن استدلالى و با بهرهگيرى از ادله اربعه (كتاب، سنت، عقل و اجماع) و ديدگاه فقهاى اماميه است. چينش مطالب نيز بر اساس كتاب تحرير، و مركب از 2 مقدمه، 3 بخش اصلى و فروع متعدد است.

  در پايان كتاب نيز فهرستى تفصيلى از موضوعات و عناوين آن آمده و در پاورقى نيز آدرس مستندات فقهى مؤلف درج شده است.

  گزارش محتوا

  در ابتداى كتاب مقدمه‌اى در باب زن و حجاب او در قبل و بعد از اسلام بيان شده و اهميت ويژه زنان در اسلام و فلسفه حجاب زن بررسى گرديده و در ادامه به صورت تفصيلى احكام پوشش و حجاب زنان و مستندات فقهى آن بيان شده است

  نگارنده نخست حكم پوشاندن صورت و دست‌ها براى زنان را با توجه به آيات و روايات بررسى نموده و استثناهاى پوشش دست بانوان را از مچ به پايين، و صورت را گردى آن بيان نموده است.

  آنگاه احكام پوشش بدن مردان در قبال زنان و نوع نگاه كردن به صورت زنان را بيان كرده و با استدلال به آيات و روايات، حرام بودن نگاه ثانويه همراه با قصد ريبه و حرمت نگاه كردن به بدن و ساير اعضاء و جوارح زن را بررسى كرده و استثناهاى حرام بودن نگاه را با توجه به ادله شرعى بيان كرده است. از جمله موارد استثناى نظر كردن كه نگارنده در مورد آنها بحث مى‌كند عبارتند از: نگاه كردن به بدن زن جهت معالجه و درمان، اوقات ضرورى، براى شهادت دادن، جهت ازدواج، نگاه كردن به بدن زنان اهل ذمه (كافر ذمى)، زنان صحرانشين، نگاه كردن به بدن محارم، نگاه كردن به بدن فرد خنثى، نظر كردن مرد به زنى كه او را طلاق رجعى داده است و نظر كردن به مو و بدن دختر بچه غير مميّز و كودك.

  در ادامه، احكام و مسائل فرعى ديگرى در مورد پوشش، نگاه كردن و هر گونه ارتباط ديگر با زنان مطرح شده است كه احكام نگاه كردن به قسمتى از بدن زن نامحرم كه پوشيده نشده است، احكام نگاه كردن به بدن دخترى كه خوب را از بد تشخيص نمى‌دهد، احكام مصافحه كردن با زنان و بوسيدن زن، احكام سلام كردن مردان به زنان، احكام گوش دادن به صداى زنان، احكام اختلاط زن مرد و زينت كردن زنان در مجالس، احكام عطر زدن زنان در مجالس، احكام نظر كردن به اندام زنان از روى لباس، حكم داخل شدن بر زن نامحرم و احكام خلوت كردن با زن نامحرم، احكام نگاه كردن به موى زنان، حكم نگاه كردن به زن از طريق آينه، نوع لباس زنان و واجبات پوشش مناسب، حرمت لباس شهرت براى زنان و مردان، حكم پوشيدن لباس زنان توسط مردان، احكام زينت كردن و آرايش صورت و دست زن در منظر مردان اجنبى، احكام كشف حجاب زن نزد مرد پير، احكام تماس جسمى با زن نامحرم و احكام رقصيدن زنان آمده است.

  وابسته‌ها