البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية و الدرة

از ویکی‌نور
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة و الدرة
NUR11080J1.jpg
پدیدآورانقاضی، عبدالفتاح بن عبدالغنی (پدیدآورنده) قاضی، عبدالفتاح بن عبدالغنی (نویسنده)
عنوان‌های دیگرالقراءات الشاذة و توجیه‌ها من لغة العرب تاریخ القراء العشرة و رواتهم و تواتر قراءاتهم و منهج کل في القراءة
ناشردارالسلام
مکان نشرقاهره - مصر
سال نشر1426 ‌‎ق یا 2005 م
چاپ2
موضوعقاریان

قرآن - تجوید

قرآن - قرائت
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏76‎‏ ‎‏/‎‏ق‎‏2‎‏ب‎‏4
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلودالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية و الدرة نوشتۀ عبدالفتاح عبدالغنیالقاضي و به زبان عربى است.

اين كتاب به بيان قرائات عشر از طريق كتاب «الشاطبية» و «الدرّة» مى‌پردازد.مؤلف در اين كتاب قرآن كريم را به چهار قسمت تقسيم كرده و هر قسمت را جداگانه مورد بحث قرار مى‌دهد به اين نحو كه تك‌تك كلمات مورد نظر اختلاف ائمۀ دهگانه قرائت، چه در اصول و چه در فرش الحروف يادآور مى‌شود.پس از آن كلمات داراى إماله و ادغام را در هر سوره بيان مى‌كند.

ساختار

اين اثر در واقع شامل سه كتاب ذيل است:

  1. «تاريخ القراء العشرة» که شامل يك مقدمه و معرفى ائمه عشرة در علم قرائت و مشايخ و راويان ايشان و نيز روش ايشان در قرائت مى‌باشد.
  2. «البدور الظاهرة» شامل يك خطبه، مقدمه‌اى در مبادى علم قرائات، قراء عشرة و رواة و طرق ايشان، فرق بين قرائات و روايات و طرق، مصطلحات به كار رفته در كتاب، باب الاستعاذة، باب البسملة، و بيان موارد اختلاف قرائت در تمام سوره‌هاى قرآن مى‌باشد.هر سوره دو بخش به نام «الممال» و «المدغم» وجود دارد.
    در «تتمه»هم به بيان وجوه استعاذه و تكبير پرداخته مى‌شود.
  3. القرائات الشاذة و توجيهها من لغة العرب» داراى يك«تمهيد» و عناوينى چون: القرائات المقبولة و المردودة، كلمة موجزة عن الأئمة الاربعة و رواتهم و طرقهم، أصول قرائت اعم از ادغام، فتح و اماله، و غيره مى‌باشد.در اين كتاب قرائت‌هاى شاذ در تك‌تك سور قرآن معرفى شده است.در پایان هم فهرست مطالب كتاب (هرسه كتاب) درج شده است.

گزارش محتوا

موضوعاتى كه در اين كتاب بدانها پرداخته شده عبارتند از:

  1. مبادى علم قرائات اعم از تعريف، موضوع، فائده، نسبت آن با ساير علوم، واضع، مسائل آن و....
  2. قراء عشرة و راويان و طرق ايشان
  3. فرق بين قرائات و روايات و طرق و نيز اختلاف واجب و جايز.
  4. باب الاستعاذة كه به حكم، صيغة و کیفیت استعاذه مى‌پردازد.
  5. باب البسملة كه طى آن به بحث از قرار دادن «بسملة» در ابتداى هر سوره پرداخته مى‌شود.

پس از آن به بيان قرائات مختلف قراء عشرة در تك‌تك سوره‌هاى قرآن و معرفى موارد إماله و ادغام در آن سورة پرداخته مى‌شود.

در باب «تكبير»هم به بيان سبب ورود تكبير هنگام ختم هريك از سوره‌ها، حكم آن، صيغه تكبير و وجوه آن و...پرداخته شده است.

مقدم بر اصل كتاب «البدور الظاهرة» و نيز در انتهاى آن دو كتاب يا رساله كوچك ديگر از مؤلف به چاپ رسيده است.كتابى كه در ابتدا آمده «تاريخ القراء العشرة» و كتاب انتهایی «القرائات الشاذة و توجيهها من لغة العرب» نام دارد.

نویسنده در «تاريخ القراء العشرة» به معرفى قاريان دهگانه، مشايخ و راويان ايشان و نيز روش ايشان و نيز روش راويانشان در قرائت مى‌پردازد.

در كتاب «القرائات الشاذة و...» نيز نویسنده به بيان قرائتهایى كه نقل آنها منحصر به قراء اربعة يعنى ابن محيض، يحيى اليزيدى، حسن بصرى و سليمان أعمش يا راويان ايشان است پرداخته و برای هريك از اين قرائت‌ها توجيهى از لغت و إعراب بيان مى‌كند.در اين كتاب همچنين به اركان و شرايط مقبولیت يك قرائت و وجوه تمايز قرائت مقبولة از قرائت شاذ و مردود و...پرداخته شده است.

وابسته‌ها