کمره‌ای (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    کمره‌ای ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:    • خليل كمره‌اى (متولد1914م)، (۱۲۷۶-۱۳۶۳ش)، فقيه، اصولى و استاد، مفسر، به سبب تلاش در جهت اتحاد مذاهب اسلامی


    • محمدباقر خمينى كمره‌اى (۱۲۸۴ش-۱۳۷۴ش)، فقیه، مؤلف، مترجم، از نویسندگان مجله آیین اسلام ،مؤسس تشکلی به نام «هیئت روحانی منتظم»