ویکی‌نور:اصول بنیادین

  از ویکی‌نور
  1. هدف ویکی‌نور، تنها معرفی کتاب‌ها و پدیدآورندگان آنها به جامعه پژوهشی است نه تأیید و ترویج آنها.
  2. ویکی‌نور جایگاهی برای ارائه دیدگاه‌ها، نظرهای شخصی و تبلیغات نیست.
  3. ویکی‌نور تنها در زمینه علوم انسانی و اسلامی فعالیت می‌کند.
  4. از آثار مشمول قوانین حقوق پدیدآورندگان (copyright) بدون اجازه استفاده نشود.
  5. متن‌های استفاده شده باید اثبات‌پذیر (مستند) باشند.
  6. همه افراد در ایجاد یک نوشتار و یا ویرایش آن آزادند به شرطی که در تضاد با اصول فوق الذکر نباشد.
  7. کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی محفوظ است.