نص النصوص في شرح الفصوص لمحيي‌الدين ابن عربي

  از ویکی‌نور
  نص النصوص في شرح الفصوص لمحيي‌الدين ابن عربي
  نص النصوص في شرح الفصوص لمحيي‌الدين ابن عربي
  پدیدآورانآملي، حيدر بن علي (شارح)

  ابن عربی، محمد بن علی (نویسنده)

  بیدارفر، محسن (محقق)
  ناشربيدار
  مکان نشرايران - قم
  سال نشر1394ش.
  چاپچاپ اول
  شابک978-964-7155-56-6
  موضوعابن عربي، محمد بن علي، 560 - 638ق. فصوص الحکم - نقد و تفسير

  عرفان - متون قدیمی تا قرن 14

  تصوف - متون قدیمی تا قرن 14
  زبانعربی
  تعداد جلد3
  کد کنگره
  ‏6022ف 2الف / 283 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  نص النصوص في شرح الفصوص لمحيي‌الدين ابن عربي، شرح مفصلی ‎است که عالم و عارف نامدار شیعی‎، سید حیدر آملی، بر «فصوص الحكم» ابن ‎عربی نوشته و با تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر، منتشر شده است.

  اثر حاضر، به زبان عربی و در سه جلد منتشر شده است. کتاب با مقدمه مفصلی از محقق آغاز شده است. در این مقدمه، ضمن اشاره به چگونگی تکون عرفان نظری و تطور آن[۱]، ابتدا به معرفی ابن‌ عربی و کتاب «فصوص الحكم» پرداخته شده[۲] و سپس، شرح حال مفصلی از شارح کتاب آورده شده[۳] و در پایان، به تشریح نسخ خطی کتاب و اقدامات تحقیقی صورت‌گرفته در آن، پرداخته شده است[۴].

  پس از مقدمه محقق، مقدمه‌ای از شارح آمده است. در این مقدمه، ابتدا در خصوص علل و شرایط تألیف این شرح بنا به نقل شارح و کیفیت شرح صحبت شده[۵] و سپس تمهیدات سه‌گانه آورده شده که بحثی است در مورد فضیلت پیامبر(ص) و برتری آن حضرت بر دیگر پیامبران از نظر مقام و مرتبه و برتری آن حضرت بر همه موجودات و مخلوقات از نظر صورت و معنا، سپس فضیلت قرآن و...[۶]، فضیلت ابن عربی و فضیلت دو کتاب منسوب به وی (فصوص و فتوحات) و...[۷]، انبیا و اولیا و ائمه و تحقیق رسالت و نبوت و ولایت و تحقیق خاتم‌الانبیای مطلق و مقید و تعیین خاتم الاولیای مطلق و مقید، سپس بحث اقطاب و اوتاد و ابدال و...[۸].

  در ادامه در ذیل سه رکن، تحت عناوین متعدد، مباحثی همچون: «تعیین و تحقیق توحید و تعریف و تقسیم آن به طریق اهل الله»، «وجود مطلق و بیان اطلاق و بداهت آن و...» و «علوم منسوب به اهل الله» مطرح شده است[۹].

  شرح مطالب کتاب فصوص، در جلد دوم از ص856 آغاز شده و شرح به‌صورت غیر مزجی است؛ یعنی در هر بخش فرازی از متن فصوص با فونتی متفاوت و پررنگ‌‌تر و ترسیم خط تیره در زیر سطور، آن انتخاب گردیده و سپس به شرح آن پرداخته شده است.

  فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۰] و اشاره به اختلاف نسخ[۱۱]، به تشریح و توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۱۲].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه محقق، ج1، ص3
  2. ر.ک: همان، ص5
  3. ر.ک: همان، ص21
  4. ر.ک: همان، ص77
  5. ر.ک: مقدمه شارح، ج1، ص17
  6. ر.ک: همان، ص58
  7. ر.ک: همان، ص142
  8. ر.ک: همان، ص226
  9. ر.ک: همان، ص485
  10. ر.ک: پاورقی، ص118
  11. ر.ک: همان، ص134
  12. ر.ک: همان، ص137

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها

  جامع الأسرار و منبع الأنوار

  غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية

  ساحت ربوبی

  شرح فصوص الحكم لابن عربي (بالی‌زاده حنفی)

  آفاق معرفت (تبصرة المبتدي و تذكرة المنتهي)

  مجموعة رسائل ابن عربی

  زبدة الحقایق

  المقدمات من كتاب نص النصوص في شرح فصوص الحكم

  مجموعه رسائل و مصنفات

  انوار الحقيقة و اطوار الطريق و اسرار الشريعة

  مرموزات اسدی در مزمورات داودی

  المصباح في التصوف (جديد)

  ترجمه و متن مرآة العارفين و مظهر الكاملين في ملتمس زبدة العابدين

  رساله حق الیقین

  زبدة الحقایق

  مصنفات فارسی علاءالدوله سمنانی

  مقالات شمس تبریزی

  مجموعه رسائل عوارف المعارف

  لوائح الحق و لوامع العشق

  زبدة الحقایق

  عنقا مغرب في ختم الأولياء و شمس المغرب

  شرح فصوص الحكم (ابن تركه)

  ترجمه و شرح مصباح الانس(ناییجی)

  المقدمات من كتاب نص النصوص في شرح فصوص الحكم

  رسائل دهدار

  شرح فصوص الحكم (خوارزمی)

  منارات السائرين إلی حضرة الله جل جلاله و مقامات الطائرين

  معارف؛ مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلما بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی بلخی مشهور به بهاءولد

  المصباح في التصوف (جديد)

  آفاق معرفت (تبصرة المبتدي و تذكرة المنتهي)

  مجموعه رسائل عوارف المعارف

  شرح فصوص الحكم ابن عربي (قاساني)

  لوامع و لوایح در شرح قصیده خمریه ابن فارض و در بیان معارف و معانی عرفانی (سه رساله در تصوف)

  مرصاد العباد

  شرح فصوص الحكم داود القيصري (حسن‌زاده آملی)

  مصنفات فارسی علاءالدوله سمنانی

  شرح فصوص الحكم ابن عربی (پارسا)

  المصباح في التصوف (جديد)

  شرح فصوص الحكم داود القيصري (حسن‌زاده آملی)

  ممد الهمم در شرح فصوص الحكم

  فصوص الحكم (تعليقات ابوالعلاء عفيفي)