نخستين‌ها

  از ویکی‌نور
  نخستين‌ها
  نخستين‌ها
  پدیدآورانمروارید، محمدرضا (مترجم) شوشتری، محمدتقی (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرنخستین ها: ترجمه الاوائل الاوائل. فارسی
  ناشرنور معرفت
  مکان نشرمشهد مقدس - ایران
  سال نشر1392 ش
  چاپ1
  شابک978-964-5689-19-1
  موضوعادبیات عربی - مسایل متفرقه شگفتیهای جهان - متون قدیمی تا قرن 14
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏AG‎‏ ‎‏241‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏9‎‏ ‎‏الف‎‏8041*
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  نخستين‌ها، ترجمه «الأوائل» اثر عربى علامه شيخ محمدتقى شيخ شوشترى، كتابى است پيرامون اول هر چيز كه به قلم شيوا و رساى محمدرضا مرواريد به فارسى برگردان شده است.

  اين اثر با انبوهى از داده‌هاى تاريخى، نشانگر گستره‌ى حوزه مطالعات نویسنده‌اى دارد كه همواره پاى در درياى كتاب داشت.

  اين اثر، دو بار به چاپ رسيده و مبناى ترجمه، نسخه‌اى بوده كه به همت آقاى قيس آل‌قيس فصل‌بندى، مرتب و اندكى مستند شده است. مترجم در كنار برگردان فارسى، تا جايى كه توانسته است، يك‌يك مطالب نقل‌شده را با استناد به ده‌ها مصدر و منبع تفسيرى، تاريخى و ادبى، تصحيح كرده و همه ارجاعات خود را در پانوشت آورده است؛ بدين ترتيب، وى ضمن احترام به پژوهشگران نسخه‌هاى قبلى، به اين مطلب تصريح كرده است كه بيشتر و بلكه تمام آنچه در پاورقى‌ها آمده، تنها در اين برگردان فارسى ديده مى‌شود[۱]

  كتابنامه‌اى كه در پايان كتاب آمده، از يك سو گواه دامنه كار مؤلف و از سوى ديگر حاكى از گستره كارى است كه مترجم بدان پرداخته است[۲]

  چهار مقدمه از محمدعلى شيخ (فرزند مؤلف)، ناشر، مترجم و نویسنده در ابتداى كتاب آمده است. در مقدمه نخست، به اين نكته اشاره شده است كه تنوع در تأليف و انتخاب موضوع، يكى از ابتكارات مهم مؤلف است و موضوعات برگزيده در تأليف، خواسته بسيارى از پويندگان آثار مكتوب بشمار مى‌آيد و اين گونه تأليفات، زحمت مراجعه به كتب و آثار مختلف را براى يافتن مطلوب، كم مى‌كند[۳]

  در مقدمه ناشر، به برخى از ويژگى‌هاى نویسنده و نام مترجم كتاب اشاره گرديده[۴] و در مقدمه مترجم، به بيان خصوصيات ترجمه و ويژگى‌هاى آن پرداخته شده است[۵] مقدمه نویسنده نيز به بيان موضوع كتاب اختصاص يافته است[۶]

  فهرست مطالب در ابتداى كتاب و كتابنامه، نمايه كسان، نمايه مكان، نمايه آيين‌ها و قبايل در انتهاى آن آمده است.

  پاورقى‌ها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است.

  پانويس

  1. مقدمه مترجم، ص 9
  2. همان، ص 10
  3. مقدمه محمدعلى شيخ، ص 5
  4. مقدمه ناشر، ص 7
  5. مقدمه مترجم، ص 9
  6. مقدمه نویسنده، ص 11

  منابع مقاله

  مقدمه و متن كتاب.

  وابسته‌ها