ناصح (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    ناصح ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • على‌احمد ناصح (متولد 1339ش)، نویسنده، محقق، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، استاد گروه علوم قرآن و حدیث، از آثار ایشان تحقیق کتاب الغیبه شیخ طوسی(ره) که به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در 1371ش مورد تقدیر قرار گرفت.


    • محمدعلى ناصح (1316-1365ش)، متخلص به ناصح، نویسنده، ادیب، مترجم، شاعر معاصر