مهارت‌های زندگی

  از ویکی‌نور
  مهارت‌های زندگی
  مهارت‌های زندگی
  پدیدآورانخطیب، سیدمهدی (نويسنده)
  ناشرمؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
  مکان نشرایران - قم
  سال نشرسده13
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  مهارت‌های زندگی اثر سید مهدی خطیب، در آموزش چگونگی یادگیری و به کار گرفتن مهارت‌های زندگی با تکیه بر آموزه‌های دینی.

  هدف از نوشتن این کتاب، آموزش مهارت‌های زندگی با تکیه بر آموزه‌های دینی به‌شیوه‌ای کاربردی و در قالبی جدید برای افرادی است که ایده تغییر را در سر می‌پرورانند. این کتاب، به مربیان و مشاوران نیز کمک می‌کند دیدگاه دین را در رابطه با راهکارهای غلبه بر مشکلات زندگی بدانند و آن‌ها را در مقام عمل به کار گیرند[۱].

  هدف از آموزش مهارت‌های زندگی، افزایش توانایی‌های روانی اجتماعی و در‌نهایت، پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب‌رسان به سلامت روانی و ارتقای سطح سلامت روان افراد است. مطابق با دسته‌بندی سازمان جهانی بهداشت، مهارت‌های زندگی، چند مهارت اصلی و اساسی را شامل می‌شوند که عبارتاند از: تصمیم‌گیری، حل مسئله، تفکر خلا ق، تفکر انتقادی، برقراری ارتباط مؤثر، برقراری روابط بین فردی، خودآگاهی، همدلی، مقابله با هیجان‌ها و مقابله با استرس[۲].

  در آموزه‌های دینی نیز به انسان‌ها سفارش شده است که از توانمندی‌ها و فرصت‌های خود، بهترین استفاده را ببرند تا از طریق کسب این فرصت‌ها و توانمندی‌ها و تبدیل کردن آن‌ها به مهارت‌ها، راه رسیدن به اهداف را هموارتر سازند. در واقع، کسب مهارت‌ها، نوعی تجهیز شدن برای خودشناسی و خودیابی بیشتر است تا آدمی به سمت اهداف متعالی که آموزه‌های دینی تأکید فراوانی بر آنها دارند، حرکت کند. لازم است انسان آنچه را خداوند متعال به صورت بالقوه و بالفعل به وی بخشیده است، با نیرو و توان جسمی و روانی خویش، نگهداری و حفظ کند و هر لحظه در صدد ارتقای آن برآید[۳].

  این کتاب در یازده فصل تدوین شده و هر فصل، به بیان یکی از مهارت‌های زندگی اختصاص یافته است. فصل اول، به مهارت‌های ارتباط میان فردی پرداخته است. فصل دوم، از مهارت تصمیم‌گیری سخن گفته است. فصل سوم، مهارت بهره‌مندی از جوانی را آموزش می‌دهد. فصل‌های چهارم، پنجم و ششم به مهارت شادی، مهارت خویشتن‌داری جنسی و مهارت مقابله با خشم می‌پردازند. در فصل‌های هفتم تا یازدهم، از مهارت‌های مقابله با اختلافات زناشویی، مهارت مقابله با شکست، مهارت مقابله با فقدان و داغ‌دیدگی، مهارت مقابله با هراس از مرگ و مهارت نیایش، بحث می‌شود[۴].

  فهرست محتوا در آغاز و فهرست آیات، روایات، موضوعات و کتابنامه در پایان کتاب درج شده است.

  پانویس

  1. مقدمه، ص22- 23
  2. همان، ص20
  3. همان، ص20- 21
  4. همان، ص23

  منابع مقاله

  مقدمه کتاب.

  وابسته‌ها