مصطفوی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    مصطفوی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • سيد جلال مصطفوى كاشانى (1287-1377ش)، استاد دانشگاه، پزشک، پژوهشگر و محقق در حوزه پزشکی، به ويژه طب سنتی ایران، عضویت در انجمن تاریخ طب پاریس، رئیس وقت بنياد پزشکى ابن سينا