مصرع التصوف أو تنبيه‌ الغبي‌ إلی تکفير إبن‌ عربي‌

  از ویکی‌نور
  مصرع التصوف أو تنبيه‌ الغبي‌ إلی تکفير إبن‌ عربي‌
  مصرع التصوف أو تنبيه‌ الغبي‌ إلی تکفير إبن‌ عربي‌
  پدیدآورانبقاعی، ابراهیم بن عمر (نویسنده) وکیل، عبدالرحمن (محقق)
  عنوان‌های دیگرتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الإتحاد
  ناشردار الکتب العلمية
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1400ق. = 1980م.
  چاپچاپ یکم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏الف26 ب7 / 279/2 BP

  مصرع التصوف یا «تنبيه الغبي إلی تكفير ابن عربي»، نوشته برهان‌الدین بقاعی (809- 885ق)، محدث، مفسر و مورخ شافعی‌مذهب[۱]، در موضوع عرفان و تصوف است و توسط عبدالرحمن وکیل تحقیق شده است.

  این کتاب در نقد محی‌الدین بن عربی (م 638) و شرف‌الدین بن فارض (576- 632 ق) و تفکرات صوفیانه آنان به نگارش درآمده است. نویسنده در این کتاب از تصوف به‌نحو عام و از تصوف ابن عربى و ابن فارض به‌نحو خاص انتقاد کرده است[۲].

  روش نویسنده در این اثر نقادانه بر دو اصل استوار است:

  1. نقل مطالبی از «فصوص الحکم» ابن عربی و تائیه کبرای ابن فارض: نویسنده در بیشتر موارد قضاوت راجع به مطالب را به خواننده واگذار نموده است، اما در مواطنی با تعلیق بر مطالب ذکرشده به بیان مخالفت آن مطالب با روح توحید تأکید نموده است.
  2. ذکر فتاوایی از بزرگان فقهای قرن‌های هفتم، هشتم و نهم در خصوص تصوف و آراء متصوفه و تکفیر برخی از مشایخ آنان مانند ابن عربی و ادعای اجماع در تکفیر او[۳].

  محتوای این کتاب شامل مطالبی از فصوص الحکم بن عربی، تائیه ابن فارض و مطالب برگرفته‌شده از آثاری که در نقد تصوف به نگارش درآمده، به اضافه تعلیقات نویسنده است.

  پانویس

  1. ر.ک: ابن عماد، عبدالحی، ج9، ص509
  2. ر.ک: مقدمه محقق، ص11؛ جهان‌گیری، محسن، ص533
  3. ر.ک: همان، ص11-12؛ همان

  منابع مقاله

  1. مقدمه محقق.
  2. ابن عماد، عبدالحى، «شذرات الذهب فی أخبار من ذهب»، محقق: ارناووط، محمود، بیروت، دار ابن کثیر، 1406ق، چاپ اول.
  3. جهان‌گیری، محسن، «محیى‌الدین بن عربى چهره برجسته عرفان اسلامى»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375ش، چاپ چهارم.

  وابسته‌ها