مدارا (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    مدارا، عنوانی برای کتاب‌های ذیل است:

    • مدارا، تألیف محمدحسن روزبه، در این کتاب کوشش شده که حجابها را کنار زده و نسل جوان را با یکی از ابعاد اساسی شخصیت امام خمینی(ره) یعنی بعد اخلاقی ایشان در رابطه با موضوع مدارا آشنا سازد.