لباب المحصل في أصول‌الدين

  از ویکی‌نور
  لباب المحصل في أصول‌الدين
  لباب المحصل في أصول‌الدين
  پدیدآورانابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد (نویسنده) مزیدی، احمد فرید (محقق)
  ناشردار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون
  مکان نشربیروت - لبنان
  سال نشر1425 ق
  چاپ1
  موضوعاهل حق - متون قدیمی تا قرن 14

  خدا - صفات - متون قدیمی تا قرن 14

  کلام اشعری - قرن 6ق.
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏205‎‏/‎‏2‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏9‎‏ن‎‏9‎‏
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  لباب المحصل في أصول‌الدين نوشته ابوزيد خضرمى اشبيلى مالكى معروف به ابن خلدون به زبان عربى در قرن نهم، پيرامون مسائل كلامى چون الهيات و معاد و نبوت و امامت است. اين كتاب با حجم كمش در نوع خود از كتب نفيسى است كه ابن خلدون در عصر خودش آنرا نگاشته است. این اثر توسط احمد فريد مزيدى حسنى شافعى مورد تحقيق واقع شده و ذیل کتاب نهاية الإقدام في علم الكلام منتشر شده است.

  انگيزه تألیف

  همان طور كه خود مؤلف نقل مى‌كند اين كتاب ملخص و مهذب كتاب "المحصل" نوشته فخرالدين بن خطیب می‌باشد. از آنجايى كه المحصل حاوى هر فرقه و مسلك و طريقى و داراى اطناب بوده، و براى اينكه اهل زمانش متمايل به اين كتاب با ارزش بشوند و از آن بهره بگيرند، ابن خلدون تصميم به حذف بعضى از الفاظ كه نيازى به آنها نبوده، كرده است و آنرا به اختصار در آورده و در جايى كه امكان داشته از كلام نصيرالدين طوسى صاحب كتاب تلخیص المحصل در كتاب خود استفاده كرده و آنرا "لباب المحصل" ناميده است.

  ساختار

  كتاب با ترجمه مختصر و موجزى از آقاى احمد فريد مزيدى آغاز گرديده و آنگاه مقدمه‌اى از مصنف كتاب ذكر شده. و سپس كتاب كه از چهار ركن تشكيل يافته، شروع می‌شود.

  1. ركن اول درباره سه مقدمه است در باب امور بديهى، نظرى و دليل و اقسامش.
  2. ركن دوم درباره معلومات است كه در اين ركن از خواص واجب و ممكن، مسأله وحدت و كثرت و همچنين در علت ومعلول سخن به ميان آمده است.
  3. ركن سوم در إلهيات كه شامل صفات و أفعال بارى تعالى و مسأله حسن و قبح می‌باشد.
  4. ركن چهارم كه از سمعيات است، خود از چهار قسم تشكيل يافته:

  أ- نبوت

  ب- معاد

  ت- أسماء و أحكام كه از ايمان وشرايط مومن بحث می‌شود

  ث- درباره إمامت است كه از وجوب عقلى و لطف بودن يا نبودن آن از طرف خدا بحث می‌كند وعقيده شيعه را در باب امامت و فرق مختلفى كه در آن پيدا شده را متذكر می‌شود و از اختلاف عظيمى كه درآن است بر عدم منصوص بودن اقوال آنان احتجاج مى نمايد.

  وابسته‌ها