قرة العينين علی تفسير الجلالين

  از ویکی‌نور
  قرة العينين علی تفسير الجلالين
  قرة العينين علی تفسير الجلالين
  پدیدآورانکنعان، محمد (شارح)

  محلی، محمد بن احمد (نویسنده)

  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرتفسير الجلالين. شرح
  ناشردار البشائر الإسلامية
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1418ق. = 1997م.
  چاپچاپ ششم
  موضوعتفاسیر اهل سنت ‏-‏ برگزیده
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏/ک9ق4 / 92/59 BP

  قرة العینین علی تفسیر الجلالین تحقیق، تصحیح و حاشیه محمد کنعان (معاصر) بر «تفسیر الجلالین» محلی و سیوطی است که با مقدمه‌‌ کنعان به زبان عربی منتشر شده است.

  تفسیر جلالین به قلم دو تن از عالمان بزرگ اهل سنت نگاشته شده است. جلال‌الدین محلی (متوفی 864ق) از سوره کهف تفسیر را آغاز و تا پایان قرآن پیش برده است؛ آنگاه از آغاز قرآن شروع کرده و پس از تکمیل سوره حمد، اجل مهلت نداده تا تفسیر را تمام کند، از این‌روی، شاگرد وی جلال‌الدین سیوطی (متوفی 911ق)، نویسنده نامدار و پرکار قرن نهم و دهم به تکمیل این تفسیر همت گمارده و از آغاز سوره بقره تا پایان سوره اسراء بر سبک و سیاق استاد خود، تفسیر را پی می‌گیرد. بدین‌سان این تفسیر از دو جلال سامان گرفته است. بزرگی کار جلالین در ایجاز و دقت در معانی موجب آن شده است که بسیاری از دانشمندان، این تفسیر را شرح کنند، یا حاشیه بنویسند.[۱]‏ جلالین برای این تفسیر نامی انتخاب نکردند بلکه بین علما اختصاراً به «تفسیر الجلالین» و «الجلالین» معروف است.[۲]

  کنعان، سبب تحقیق و تصحیح تفسیر جلالین در ضمن کتاب حاضر را اینگونه توضیح می‌دهد: به جهت عدم اهتمام به تنقیح نوشته‌ها و کتب و مقدم بر همه کتب تفسیر، بر خود لازم دیدم که پس از اطلاع از فواید مجهول و غامض در تفسیر جلالین و نیز اسرائیلیات و قصص و اقوال غیر صحیح، اقدام به تحقیق و تصحیح آن کنم....[۳]‏ در هر صفحه از کتاب متن قرآن کریم ارائه و در حاشیه آن تفسیر جلالین و در پاورقی حواشی محمد کنعان ارائه شده است.

  پانویس

  1. ر.ک: ایازی، سید محمدعلی، ص80-79؛ مقدمه مؤلف، صفحه ج
  2. ر.ک: همان، صفحه د
  3. ر.ک: همان، صفحه الف

  منابع مقاله

  1. مقدمه مؤلف و متن کتاب.
  2. ایازی، سید محمدعلی، شناخت‌نامه تفاسیر، قم، انتشارات کتاب مبین، چاپ اول، 1378.


  وابسته‌ها