فيض الخبير و خلاصة التقرير علی نهج التيسير: شرح منظومة التفسير

  از ویکی‌نور
  فيض الخبير و خلاصة التقرير علي نهج التيسير: شرح منظومة التفسير
  فيض الخبير و خلاصة التقرير علی نهج التيسير: شرح منظومة التفسير
  پدیدآورانمکی حسیني، سیدعلوی عباس عبدالعزیز (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرمنظومة التيسير. شرح
  ناشرمطبعة الفجالة الجديدة
  مکان نشرمصر - قاهره
  سال نشر1380ق. = 1960م.
  چاپچاپ دوم
  موضوعقرآن - علوم قرآنی
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏/م7ف9 / 69/5 BP

  فیض الخبیر و خلاصة التقریر علی نهج التیسیر شرح سید محسن بن علی مساوی (متوفی 1354ق) بر «منظومة الزمزمی فی اصول التفسیر» عبدالعزیز رئیس زمزمی شافعی (متوفی 976ق) است. بر این اثر سید عباس بن عبدالعزیز مالکی (متولد 1327ق) و محمد یاسین بن عیسی فادانی (متولد 1337ق) حاشیه زده‌اند.

  در ابتدای کتاب شرح حال نویسنده، شارح و دو محشی کتاب با اشاره به آثارشان ذکر شده است.[۱]‏. سید عباس مالکی سبب گردآوری تعلیقات بر نهج التیسیر را پاسخ به درخواست گروهی از طلاب دانسته تا بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.[۲]‏.

  متن کتاب منظومه زمزمی و شرح سید محسن مساوی در بالای صفحه و در ذیل صفحه تعلیقات مذکور ارائه شده است. عبارات متن با لفظ «قوله» و سپس با ذکر در پرانتز از شرح مساوی متمایز گردیده است. استنادات شارح منابع اهل سنت است؛ به عنوان مثال در ذکر عظمت آیة الکرسی به حدیث مسلم و ترمذی اشاره شده است.[۳]‏. وی تفسیر را توضیح کلام خداوند یا رسولش یا آثار و قواعد ادبی و عقلی دانسته است. تأویل را هم این‌گونه تعریف می‌کند که کلامی که احتمال چند معنا داشته باشد، به دلیلی به معنای بعید اکتفا شد.[۴]‏. به همین مناسبت در شرح، حاشیه و تعلیقات، چیستی تفسیر، جواز، حدود و انواع آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۵]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، صفحه ح تا س
  2. ر.ک: متن کتاب، ص1
  3. ر.ک: همان، ص22
  4. ر.ک: همان، ص27
  5. ر.ک: همان، ص28

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها