فصول الحکمة: شرح فارسی بر منظومه (مبحث الهيات)

  از ویکی‌نور
  ‏فصول الحکمة: شرح فارسي بر منظومه (مبحث الهيات)
  فصول الحکمة: شرح فارسی بر منظومه (مبحث الهيات)
  پدیدآورانذهنی تهرانی، محمد جواد (نويسنده)
  عنوان‌های دیگرشرح فارسی بر منظومه (مبحث الهیات) ** شرح منظومه. برگزیده. غرر الفرائد. شرح ** منظومه. برگزیده. غرر الفرائد. شرح
  ناشرنشر حاذق
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1369ش
  چاپ1
  شابک-
  موضوعسبزواری، هادی بن مهدی، 1212 - 1289ق. شرح منظومه - نقد و تفسیر - سبزواری، هادی بن مهدی، 1212 - 1289ق. منظومه - نقد و تفسیر - فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14
  زبانفارسی
  تعداد جلد3
  کد کنگره
  1 ‎‏/‎‏ذ‎‏9‎‏ف‎‏6 1234 BBR
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  فصول الحکمة شرح فارسی عالم شیعه سید محمدجواد ذهنی تهرانی (1326-1381ش) بر منظومه (مبحث الهیات) ملا هادی سبزواری (1212-1289ق) در موضوع فلسفه است.

  نوشتار حاضر شرحی فارسی بر بخش حکمت منظومه حاجی سبزواری است که از نوشته‌های منظوم و ارزشمند در حوزه منطق و فلسفه اسلامی به شمار می‌رود که علاوه بر شرح ناظم آن، شروح و حواشی متعددی بر آن نگاشته شده است.[۱]

  این شرح مشتمل بر دو بخش است: بخش اول آن مبحث الهیات به معنی الاعم است که به امور عامه اختصاص یافته است و مشتمل بر دو جلد است. بخش دوم آن الهیات به معنی الاخص نیز در جلد سوم ارائه شده است.[۲]

  روش شارح در این شرح، نخست فرازی از منظومه، تجزیه و ترکیب کلمات فراز یاد شده به همراه ترجمه آن است. سپس شرح عربی نویسنده را ذکر و به فارسی ترجمه کرده است و در ادامه، خود به شرح و توضیح عبارات و مطالب منظومه به فارسی پرداخته است. نویسنده در هیچ جای اثر به مصدر یا مصادری که در تدوین این اثر لز آنها بهره برده اشاره نکرده است.

  پانویس

  1. آقا بزرگ تهرانى، محمد محسن، ج‏6، ص 136؛ حرز الدين، محمد، ج‏3، ص 223
  2. مقدمه، ج3، ص 1068

  منابع مقاله

  1. مقدمه و متن کتاب.
  2. آقا بزرگ تهرانى، محمد محسن، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، 1381ق،
  3. حرز الدين، محمد، معارف الرجال في تراجم العلماء و الأدباء، قم، كتابخانه حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، چاپ اول، 1405ق.

  وابسته‌ها