علائم ظهور (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    علائم ظهور ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • نشانه‌های یار و چکامه‌ انتظار دريافتى جديد از نشانه‌هاى ظهور و آفاق انتظار، اثر فارسى مهدى عليزاده که علايم ظهور امام مهدى(عج) و فضيلت انتظار را بيان كرده و در سال 1379ش نوشته شده است.