عرفان اسلامی چیست؟

  از ویکی‌نور
  عرفان اسلامی چیست؟
  عرفان اسلامی چیست؟
  پدیدآورانلینگز، مارتین (نویسنده)

  راسخی، فروزان (مترجم)

  ملکیان، مصطفی (ویراستار)
  ناشردفتر پژوهش و نشر سهروردی
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1383ش.
  چاپچاپ دوم
  شابک964-6980-29-5
  موضوعتصوف عرفان
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏‎‏/‎‏ل‎‏9‎‏ع‎‏4 / 288 BP

  عرفان اسلامی چیست؟، اثر مارتین لینگز، کتابی است در معرفی عرفان اسلامی به غربیان که به‌وسیله فروزان راسخی به فارسی ترجمه و با ویراستاری مصطفی ملکیان منتشر شده است.

  نویسنده در کتاب حاضر، درصدد شناساندن مبانی نظری و عملی عرفان اسلامی به غربیان است؛ لذا با شناختی که نسبت به فرهنگ غربی خود دارد، با زبانی ساده و روان، به تبیین اصول عرفان اسلامی برای خوانندگان غربی پرداخته است[۱].

  ازآنجاکه این کتاب، مخاطبین ویژه‌ای دارد، شاید بعضی از شرح و بسط‌های نویسنده، به نظر خواننده مسلمان، توضیح واضحات به حساب آید و یا برخی از نگرش‌ها و تعابیر نویسنده، برای ذهن و زبان هم‌وطنان ایرانی، تا حدی نامأنوس باشد، اما توجه به ویژگی‌های زبان انگلیسی و قلم لینگز و نیز دیدگاه خاص او که مسلمانی سنی‌مذهب است، می‌تواند روشنگر بعضی از نکات مبهم کتاب باشد[۲].

  نویسنده از اصطلاحات عرفانی فراوانی استفاده کرده است. در متن اصلی، این کلمات با حروف بزرگ آغاز شده است که در ترجمه با حروف سیاه مشخص شده‌اند؛ لذا این کلمات به معنای ویژه اصطلاحی آن‌ها در عرفان اسلامی (مخصوصا در مورد خدا) به‌کار رفته‌اند[۳].

  عنوان کتاب در اصل «تصوف چیست؟» بوده است، اما مراد نویسنده از تصوف، همان ‌گونه که خود در متن کتاب متذکر می‌شود، همان عرفان اسلامی است که اصول آن در قرآن و حدیث معتبر و سیره نبوی تبیین شده است[۴].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه مترجم، ص19
  2. ر.ک: همان
  3. ر.ک: همان
  4. ر.ک: همان

  منابع مقاله

  مقدمه مترجم.


  وابسته‌ها