عرفان اسلامی

  از ویکی‌نور
  عرفان اسلامی
  عرفان اسلامی
  پدیدآورانفیض‌پور، محسن (محقق)

  صابریان، محمدجواد (محقق)

  جعفر بن محمد(ع)، امام ششم (نویسنده)

  انصاریان، حسین (شارح)
  عنوان‌های دیگرمصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه. شرح عرفان اسلامی شرح مصباح الشریعه
  ناشردار العرفان
  مکان نشرقم - ایران
  سال نشر1386 ش
  چاپ1
  شابک978-964-96392-9-1
  موضوعاحادیث اخلاقی - قرن 2ق.

  اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

  اخلاق عرفانی - متون قدیمی تا قرن 14

  جعفر بن محمد(ع)، امام ششم، 80 - 148ق. مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه - نقد و تفسیر

  عرفان - متون قدیمی تا قرن 14
  زبانفارسی
  تعداد جلد15
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏248‎‏ ‎‏/‎‏ج‎‏7‎‏ ‎‏م‎‏6022‎‏
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  عرفان اسلامى، تأليف حسين انصاريان، به زبان فارسى، حاوى مطالب عرفانى است و در واقع، تفسيرى است بر كتاب «مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة» منسوب به امام صادق(ع).

  انگيزه تأليف كتاب، معرفى عرفان حقيقى و جلوگيرى از انحراف جويندگان معارف اسلامى توسط مدعیان دروغين عرفان مى‌باشد.

  ساختار

  كتاب، در پانزده جلد تأليف گرديده است و تنظيم ابواب آن، به اين شرح مى‌باشد:

  جلد اول، مشتمل بر مقدمه ناشر، پيشگفتار، خطبه كتاب و باب اول؛

  جلد دوم، شامل باب دوم و سوم؛

  جلد سوم، شامل باب چهارم تا باب ششم؛

  جلد چهارم، شامل باب هفتم تا باب دوازدهم؛

  جلد پنجم، مشمل بر باب سيزده و چهارده؛

  جلد ششم، شامل ابواب پانزدهم تا بيست‌ويكم؛

  جلد هفتم، مشتمل بر ابواب بيست‌ودوم تا بيست‌وششم؛

  جلد هشتم، شامل ابواب بيست‌وهفتم تا سى‌وپنجم؛

  جلد نهم، حاوى باب سى‌وششم تا باب چهل‌وپنجم؛

  جلد دهم، شامل ابواب چهل‌وششم تا شصت‌وسوم؛

  جلد يازدهم، مشتمل بر ابواب شصت‌وچهارم تا هفتادوچهارم؛

  جلد دوازدهم، شامل ابواب هفتادوپنجم تا پايان باب صد؛

  جلد سيزدهم، بيان داستان‌ها؛

  جلد چهاردهم، فهرست موضوعى كتاب؛

  جلد پانزدهم، فهرست‌هاى عمومى.

  در كتاب، آيات و روايات فراوانى بيان گرديده و شرح داده شده است. همچنين از اشعار و حكايات معصومين نيز استفاده شده است.

  گزارش محتوا

  كتاب، با مقدمه ناشر آغاز و در آن، پيرامون مسئله عرفان، موضوع كتاب و مؤلف آن مطالبى بيان شده است، سپس پيشگفتار مؤلف، مشتمل بر اين مطالب، درج گرديده است:

  تحليلى پيرامون عارف و عارفان؛ سرچشمه عرفان؛ هاديان راه؛ مكتب‌هاى مدعى عرفان؛ پژوهشى پيرامون كتاب مصباح الشريعه.

  مؤلف در تفسير خطبه كتاب «مصباح الشريعة»، پيرامون حمد و سپاس الهى، ذكر، قرآن مركز عرفان، نور قرآن، قرآن ناطق امام على(ع)، روح و تكامل انسان، طهارت قلب، قلب مرده، حقيقت شرح صدر و توفيق عبادت، مطالبى را بيان كرده است.

  متن كتاب كه پيرامون عرفان اسلامى است، در جلدهاى اول تا دوازدهم، در صد باب بيان شده است. مؤلف در ابواب صدگانه كتاب، مبانى اصلى عرفان و اخلاق اسلامى را با ديدگاه‌هاى امام صادق(ع) تطبيق نموده، سپس با استفاده از آيات و روايات به تجزيه و تحليل اوصاف عارفان و مراحل عبادت آنان پرداخته است. مؤلف در بيان مطالب، از اشعار شاعران و حكايات پندآموز استفاده نموده است.

  مؤلف، پيرامون حالات عارفان، حالات قلب انسان، نيت، ذكر و شكر، طهارت، آداب وارد شدن به مسجد، آداب شروع نماز، آداب قرائت قرآن، آداب ركوع، آداب سجود، آداب تشهد، آداب سلام، آداب دعا، آداب روزه، آداب زكات، آداب حج و... با استناد به آيات و روايات سخن گفته است.

  وى همچنين، داستان‌هايى پيرامون موضوع كتاب از بزرگان نقل كرده است.

  وضعيت كتاب

  فهرست مطالب و موضوعات در پايان هر جلد ذكر شده است. منابع و توضيحات در پاورقى بيان شده است. فهرست آيات، روايات، ادعيه و زيارات، انبياء و معصومين، اعلام، اديان، مذاهب، قبائل و فرق، كتب، اماكن، اشعار، مطالب مجلدات، نسخه‌هاى خطى، منابع و مآخذ و تأليفات مؤلف در جلد پانزدهم آورده شده است.

  منابع مقاله

  مقدمه و متن كتاب.

  وابسته‌ها