ظهیر (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    ظهیر ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • احسان الهی ظهیر (1941-1987م)، دانش‌آموخته پاکستانی در رشته حقوق و علوم سیاسی و دارای تفکرات سلفی تکفیری.


    • ظهیرالدین طاهر بن محمد فاریابی (وفات 598ق)، یکی از بزرگ‎ترین شاعران قرن ششم هجری است. او صاحب دیوانی به زبان فارسی است و در تحول این زبان نقش مهمی ایفا نمود. فاریابی در سال 598ق در تبریز درگذشت و در گورستان سرخاب به خاک سپردند.