ظهیری (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    ظهیری ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:


    • عباس ظهیری (متولد 1339ش)، دانش‌آموخته حوزه علمیه، محقق و نویسنده، استاد درس خارج حوزه علمیه.